Selecteer een pagina

Disclaimer

 

Groesbeekdorpvolmuziek.nl besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website. Groesbeekdorpvolmuziek.nl doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan Groesbeekdorpvolmuziek.nl in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik ervan en nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen of domeinnamen op de site.

Intellectuele Rechten:
Groesbeekdorpvolmuziek.nl is eigenaar of licentiehouder van alle copyright, databases, applicaties, trademarks en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, lay-out en design zijn exclusief eigendom van Groesbeekdorpvolmuziek.nl

U dient de schriftelijke goedkeuring van Groesbeekdorpvolmuziek.nl te verkrijgen alvorens onze website of delen ervan voor toepassingen onbekend aan Groesbeekdorpvolmuziek.nl. Links naar onze website kunnen enkel gelegd worden mits voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerk:
Enkele namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Geschillen:
Ieder geschil met betrekking tot de Groesbeekdorpvolmuziek.nl site valt onder de Nederlandse wetgeving. In geval van geschil zullen wij ons tot de Rechtbank wenden.

Note: Heeft u vragen, treft u onjuistheden aan of wilt u graag iets gewijzigd zien, neem dan gerust contact met ons op zodat wij per direct en in goed overleg deze gevallen kunnen aanpassen of eventueel verwijderen van het internet.